Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHOLINA

Naši sponzoři : Hospůdka u Patrika, Stavební práce Svoboda ,Prodej autobaterií Snášel, Autodoprava Koudelný ,Servis a prodej Hasící techniky Rec,Autodoprava Kroutil,Zemní práce Chytil,Autogreader Koudelný, Autodoprava Juřička, Řeznictví Valouchová Marie,HP Servis Rumler ,Autoškola David Číhal,Zámečnické práce Pavel Svoboda,Obecní úřad Cholina, Olomoucký kraj všem naším sponzorům moc děkujeme

Co je to krevní tlak?

 Krevním tlakem rozumíme tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní krevního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. Krevní tlak je nejvyšší po probuzení a odpoledne, nejnižší brzy ráno – okolo 3.- 4. hodiny. Při zátěži stoupá.

 
Normální hodnoty krevního tlaku v dospělosti

systolický:    110 – 130mmHg
diastolický:   70 – 80mmHg

 Hodnota krevního tlaku v klidu by tedy neměla přesáhnout 140/90mmHg. Každý dospělý by měl znát hodnotu svého krevního tlaku a nechat si ho pravidelně měřit u svého ošetřujícího lékaře.

 Hypertenze se vyskytuje v populaci ve 24%. Výskyt stoupá s věkem, u starých osob je až v 60%.

 Lidé se zvýšeným krevním tlakem se obvykle cítí dobře. Nemusí mít žádné příznaky, hypertenzi mohou mít několik let aniž o ní vědí, ale zvýšený tlak krve může pomalu ničit jejich těla. Pouze u malého procenta pacientů lze nají přesnou příčinu hypertenze., v ostatních případech je příčina nejasná.

 
Druhy hypertenze

 Hypertenzi dělíme na primární (90%), kdy příčina není známa a sekundární (10%), kdy příčina známa je.


Primární hypertenzi pravděpodobně působí:
genetické faktory (dědičnost),
životní styl (strava, alkohol, přemíra solení, obezita, stres a kouření).
 
Sekundární hypertenze
 Vzniká náhle, bývá přítomen vysoký diastolický tlak, který odolává léčbě. Příčinou může být:
onemocnění ledvin (např. při cukrovce, záněty ledvin, ateroskleróza tepny),
nádor dřeně nebo kůry nadledvin,
v těhotenství na genetickém podkladě,
nádory mozku,
dlouhodobé používání léků (kortikoidy, antidepresiva apod.).

Léčba hypertenze
 
1. Změna životního stylu

 Pokud jedinec trpí nadváhou nebo obezitou, měl by snížit svou tělesnou hmotnost a udržovat si optimální váhu. Vyvarování se alkoholickým nápojům, snížení obsahu soli a sodíku v potravě a nekouření přispívá k normalizaci krevního tlaku a snižuje rizika z něj vyplývající. Člověk by se neměl rozčilovat a zbytečně nepřepínat své síly. Doporučuje se zvýšit tělesnou aktivitu.

 
2. Léčba farmaky

 Léčba hypertenze má být dlouhodobá, má mít minimálně vedlejších účinků a pro pacienta má být „šita na míru“ vzhledem k jeho přidruženým onemocněním. Cílem je normalizovat tlak krve na hodnoty pod 140/90, u mladších pacientů, diabetiků a pacientů s onemocněním ledvin je cílem hodnota 130/80. Protože vysoký krevní tlak zatím není zcela vyléčitelný, je pravděpodobné, že léky musí nemocný užívat po celý život.

Příčiny:
 Vzniká náhle, bývá přítomen vysoký diastolický tlak, který odolává léčbě. Příčinou může být:
onemocnění ledvin (např. při cukrovce, záněty ledvin, ateroskleróza tepny),
nádor dřeně nebo kůry nadledvin,
v těhotenství na genetickém podkladě,
nádory mozku,
dlouhodobé používání léků (kortikoidy, antidepresiva apod.).

Komplikace
 
Hypertenzní krize

 Jdná se o prudké zvýšení systolického tlaku (nad 220mmHgnebo i víc) a diastolického tlaku (nad 130-140mmHg) během několika hodin. Je to stav akutní nouze, který vyžaduje rychlý zásah lékaře, aby se předešlo poškození mozku, srdce, ledvin, oční sítnice a snížilo se riziko smrti.

Příčiny:
neléčená chronická hypertenze,
náhlé vysazení antihypertenzní léčby
mozkový infarkt,
akutní nebo chronické onemocnění ledvin,
požití kokainu.
 
Příznaky:
silná bolest hlavy, závratě, točení hlavy,
rozmazané vidění, krvácení do sítnice,
krvácení z nosu,
poruchy srdečního rytmu – tachykardie,
bolesti na hrudi, dušnost,
zvracení, krev v moči,
zmatenost, podrážděnost až porucha vědomí.
 
Postup při první pomoci :
volat rychlou záchrannou službu,
uložení postiženého do takové polohy, aby horní část těla byla zvýšená, je-li postižený v bezvědomí, je nutné ho uložit do stabilizované polohy na boku.
uvolnit a udržovat volné dýchací cesty.
 
Stabilizovaná poloha
 
TOPlist